۲۶
اردیبهشت

اجرای «جلسات میثاق» با مسئولین جدید انجمنهای اسلامی مدارس شهرستان نیشابور

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان نیشابور، سلسله جلسات توجیهی-تشکیلاتی میثاق با مسئولین  جدید انجمن های اسلامی آموزشگاه های دخترانه این شهرستان در حال اجرا می باشد.

image_2018_05_07-20_57_32_288_7lRimage_2018_05_07-20_56_55_409_ixz image_2018_05_07-20_56_57_314_NSz image_2018_05_07-20_57_18_107_Stp

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای