به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان گناباد، به مناسبت روز جهانی قدس، گروه سرود اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گناباد با همکاری ستاد نمازجمعه شهرستان، به اجرای سرود با موضوع « قدس» پرداختند.
در پایان این مراسم با حضور امام جمعه و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گناباد، از اعضای گروه سرود تقدیر شد.

bty

bty

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای