۲۱
اسفند

اجرای طرح هر انجمنی یک درخت توسط انجمنی های فریمان

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان فریمان، به مناسبت هفته درختکاری، طرح هر انجمنی یک درخت  توسط دانش آموزان انجمنی هنرستان فنی شهید ندادادی و شهید کاووسی شهرستان فریمان انجام شد.

photo_2018-03-07_09-45-03photo_2018-03-07_09-46-25

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای