به گزارش روایط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان فریمان، آقای قلیلی فریمانی(مسئول اتحادیه فریمان) با حضور در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان ، ضمن ارائه گزارش فعالیت های انجام شده توسط انجمن های اسلامی و اتحادیه، به تشریح برنامه های آینده این اتحادیه پرداخت.

image_2018_12_21-20_54_19_574_tl5 image_2018_12_21-20_54_22_305_4wz image_2018_12_21-20_54_25_386_0Cv image_2018_12_21-20_54_27_743_4EE

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای