به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان خواف، اردوی دو روزه انجمن اسلامی متوسطه اول فرهیختگان شهرستان خواف به مقصد مشهد مقدس برگزار شد.

photo_2018-03-08_12-07-54

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای