۱۵
مهر

افتتاح دفتر اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در شهرستان مرزی تایباد

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان تایباد، جمعی از معاونان اتحادیه خراسان رضوی با حضور در شهرستان تایباد، ضمن بازدید از فعالیت های اتحادیه و انجمن های اسلامی این شهرستان مرزی تازه تأسیس، دفتر اتحادیه شهرستان را افتتاح نمودند.
در این برنامه آقایان درودی (معاون توسعه شبکه اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان) و هروی (معاون پشتیبانی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان) با حضور در شهرستان تایباد، ضمن بازدید از فعالیت های ستادهای استقبال از مهر انجمن های اسلامی این شهرستان، از زحمات این اتحادیه تازه تأسیس تقدیر نموده و طی مراسمی به صورت رسمی دفتر اتحادیه این شهرستان افتتاح گردید.
در ادامه جلسه ای با حضور معاونین اتحادیه استان و مسئول اتحادیه شهرستان با آقای رامشینی(مدیریت اداره آموزش و پرورش تایباد) برگزار گردید.
مدیریت اداره آموزش و پرورش ضمن تقدیر از پیگیری های مجاهدانه آقای رحمانی (مسئول اتحادیه شهرستان تایباد)، از توسعه فعالیت های این تشکل انقلابی در شهرستان تلفیقی تایباد استقبال نموده و تقدیر و تشکر نمود.
در این جلسه مصوب گردید با توجه به حضور برادران اهل تسنن در این شهرستان، هیات های دانش آموزی تایباد با عنوان « انصارالرسول(ص) » فعالیت خود را آغاز نموده و انشاءالله هیاتی دانش آموزی با مدل بومی توسط اتحادیه راه اندازی گردد.
اهداء حکم مسئولیت اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان تایباد به آقای رحمانی، افتتاح دفتر اتحادیه این شهرستان در محل اداره آموزش و پرورش با حضور کارشناسان آموزش و پرورش و بازدید از فعالیت های ستاد استقبال از مهر انجمن اسلامی آموزشگاه دخترانه شهید باهنر  و اداء حکم مسئول انجمن این آموزشگاه، از دیگر برنامه های انجام شده در این سفر یکروزه می باشد.

image_2018_10_4-3_20_52_851_AA3 image_2018_10_4-3_20_54_444_DZN
image_2018_10_4-3_20_58_288_hoH
image_2018_10_4-3_21_0_148_I0f image_2018_10_4-3_21_5_351_hvo image_2018_10_4-3_21_7_116_hmA image_2018_10_4-3_21_8_944_quA image_2018_10_4-3_21_10_648_Edi image_2018_10_4-3_21_13_987_CAq image_2018_10_4-3_21_16_690_Sop image_2018_10_4-3_21_19_831_Xgw image_2018_10_4-3_21_21_206_1Mw image_2018_10_4-3_21_22_847_JrW image_2018_10_4-3_21_24_706_vfe
image_2018_10_4-3_21_49_65_sLF
image_2018_10_4-3_21_51_329_vGd image_2018_10_4-3_21_55_112_YM3 image_2018_10_4-3_21_56_940_SsL image_2018_10_4-3_22_1_425_7Wgimage_2018_10_4-3_21_29_237_bTc

image_2018_10_4-3_22_3_765_TXz

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای