۲۹
آبان

افتتاح دفتر انجمن اسلامی آموزشگاه پسرانه امام خمینی(ره) شهرستان بجستان

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان بجستان، به همت دانش آموزان مومن و انقلابی و همکاری و همراهی دلسوزانه مدیریت آموزشگاه پسرانه امام خمینی(ره) ، دفتر انجمن اسلامی این دبیرستان افتتاح گردید.
دانش آموزان انجمنی ضمن کمک به تجهیز دفتر انجمن اسلامی، به تبلیغات محیطی پرداختند.

image_2018_11_16-21_15_53_445_QBk image_2018_11_16-21_15_55_755_cLd image_2018_11_16-21_15_57_645_IPY
image_2018_11_16-21_16_1_236_3MH
image_2018_11_16-21_16_3_163_ABs image_2018_11_16-21_16_4_973_LmYimage_2018_11_16-21_15_59_331_V9R

 

 

 

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای