۲۳
مهر

افتتاح رسمی دفتر اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان تربت جام

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان تربت جام، با حضور معاونان اتحادیه  استان خراسان رضوی و مسئولین آموزش و پرورش تربت جام، ضمن افتتاح دفتر اتحادیه در این شهرستان، به صورت رسمی جناب آقای هادی دلتنگ بعنوان مسئول اتحادیه شهرستان معارفه شدند  و حکم مسئولیت، مهر رسمی اتحادیه و پرچم متبرک هیئت دانش آموزی انصارالمهدی(عج) تقدیم و تحویل ایشان گردید.

شایان ذکر است آقایان هروی (معاونت پشتیبانی اتحادیه استان) و درودی (معاونت توسعه شبکه اتحادیه استان) به نمایندگی از مسئول اتحادیه استان در این برنامه حضور یافتند.

E2pmsuO9SqMr0XSjeAXYfh2tM KiPlhIf6urccbTq1tx8g0uc4Y

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای