به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان شهرستان نیشابور، مراسم افتتاحیه فعالیتهای تابستانه خواهران اتحادیه نیشابور باحضور سرکارخانم آفتابی (معاونت خواهران اتحادیه استان)، دانش آموزان و مسئولین اتحادیه شهرستان برگزار گردید.
مراسم ویژه شعرخوانی، معرفی انجمن اسلامی با قلم دانش آموزی، تقدیر از برگزیدگان مسابقه مهدویت و اهداء جوایز، پذیرایی از شرکت کنندگان با کیک تزئین شده با آرم اتحادیه و سخنرانی معاونت خواهران استان از برنامه های انجام شده در این مراسم می باشد.

image_2018_07_01-21_51_56_374_3fy image_2018_07_01-21_51_59_859_DLt


image_2018_07_01-21_52_16_675_pA7

image_2018_07_01-21_52_22_391_9Ly
image_2018_07_01-21_52_32_762_VPm image_2018_07_01-21_52_36_854_nQX image_2018_07_01-21_52_43_134_wfb
image_2018_07_01-21_52_49_374_zGM
image_2018_07_01-21_52_59_709_WQf image_2018_07_01-21_53_03_390_xGH
image_2018_07_01-21_53_10_994_9Cc

image_2018_07_01-21_53_15_056_sND
image_2018_07_01-21_53_16_500_3Uv image_2018_07_01-21_53_18_742_ee7
image_2018_07_01-21_53_22_419_imU

image_2018_07_01-21_53_25_739_B9x

image_2018_07_01-21_53_31_672_hn0
image_2018_07_01-21_53_33_936_jkz image_2018_07_01-21_53_35_909_sCX image_2018_07_01-21_53_37_862_Xdaimage_2018_07_01-21_52_46_163_4oPimage_2018_07_01-21_53_12_963_N6rimage_2018_07_01-21_53_06_351_7BS

 

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای