۱۷
اسفند

انجمنی های سرولایت، روز درختکاری را با کاشت درخت میوه گرامی داشتند

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان منطقه سرولایت، اعضای انجمن اسلامی آموزشگاه نیکنام صادقی سرولایت روز درختکاری را با کاشت درخت میوه گرامی داشتند

photo_2018-03-04_23-22-42 photo_2018-03-04_23-18-31 photo_2018-03-04_23-18-32

 

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای