۲۳
بهمن

اولین قرارگاه بخش سنگان شهرستان خواف برگزار گردید

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان خواف، اولین جلسه قرارگاه ویژه مسئولین انجمن‌های اسلامی مدارس دخترانه بخش سنگان شهرستان خواف ، در محل اتحادیه این شهرستان برگزار گردید.

 photo_2018-02-04_09-03-01

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای