۳۱
تیر

بازتاب رسانه ای «نشست خبری فصل تابستان مسئول اتحادیه استان»

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان
روزنامه خراسان رضوی

روزنامه خراسان رضوی

خبرگزاری تسنیم

خبرگزاری تسنیم

روزنامه شهرآرا

روزنامه شهرآرا

خبرگزاری فارس

خبرگزاری فارس

نخست نیوز

نخست نیوز

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای