۲۱
مرداد

بازدید انجمنی های گناباد به مناسبت روز خبرنگار از خبرگزاری جمهوری اسلامی

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان گناباد، به مناسبت روز خبرنگار (۱۷ مردادماه) جمعی از اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان به همراه جناب آقای قنبری مسئول اتحادیه شهرستان با حضور در خبرگزاری جمهوری اسلامی، روز خبرنگار را به اصحاب رسانه تبریک گفتند.
در این برنامه شرکت کنندگان از نزدیک با فعالیت های این خبرگزاری با ارائه توضیحات آقای حسن زاده (مدیر خبرگزاری جمهوری اسلامی شهرستان گناباد) آشنا شدند.

photo_2017-08-13_09-02-54 photo_2017-08-13_09-03-24 photo_2017-08-13_09-03-27 photo_2017-08-13_09-03-30 photo_2017-08-13_09-03-33 photo_2017-08-13_09-03-36 photo_2017-08-13_09-03-39 photo_2017-08-13_09-03-42

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای