به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان کشور با حضور در شهرستان تربت حیدریه، از نمایشگاه های مدرسه انقلاب مدارس شاهد رازی ، نمونه امام حسین (ع) ، شاهد ریحانه و فرزانگان تربت حیدریه بازدید نمودند.
در این بازدید، سرکار خانم ملکی (معاونت خواهران دفتر مرکزی) مهندس حوائجی(مسئول اتحادیه خراسان رضوی)، معاونین اتحادیه استان، آقای وطن دوست(عضو شورای اسلامی شهر و مسئول اتحادیه تربت حیدریه)، مدیریت آموزش و پرورش، شهردار و برخی از مسئولین شهری، دبیرکل اتحادیه را همراهی نمودند.

  photo_2018-02-11_08-44-44
photo_2018-02-11_08-44-50
photo_2018-02-11_08-45-05 photo_2018-02-11_08-45-08 photo_2018-02-11_08-45-12 photo_2018-02-11_08-45-15 photo_2018-02-11_08-45-18
photo_2018-02-11_08-45-24
photo_2018-02-11_08-45-27
photo_2018-02-11_08-45-33
photo_2018-02-11_08-45-36 photo_2018-02-11_08-45-39
photo_2018-02-11_08-45-45
photo_2018-02-11_08-45-48 photo_2018-02-11_08-45-51 photo_2018-02-11_08-45-54 photo_2018-02-11_08-45-57photo_2018-02-11_08-43-23photo_2018-02-11_08-45-42photo_2018-02-11_08-45-30photo_2018-02-11_08-45-21photo_2018-02-11_08-44-47

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای