۱۰
شهریور

بازدید «دبیرکل جدید اتحادیه کشور» از بخش های مختلف «اتحادیه خراسان رضوی»

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، جناب آقای حسین تاریخی(دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان) در سفر خود به مشهد مقدس، در روز شنبه ۲۷ مردادماه ۱۳۹۷ از معاونت ها و مدیریت های مختلف اتحادیه خراسان رضوی بازدید نموده و با فعالیت های نیرویی و برنامه های ستادی این اتحادیه آشنا گردید.
همچنین در ادامه این بازدید، گزارش مختصری از فعالیت های انجمن های اسلامی دانش آموزان استان در حوزه نیروسازی و جریانسازی توسط مهندس حوائجی(مسئول اتحادیه خراسان رضوی) ارائه گردید.

image_2018_8_19-20_52_32_433_xO0 image_2018_8_19-20_52_34_757_BoIimage_2018_8_19-20_52_38_852_6Pp image_2018_8_19-20_52_41_35_JKEimage_2018_8_19-20_52_45_516_6Hr image_2018_8_19-20_52_47_491_woq image_2018_8_19-20_52_49_650_Z9K

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای