به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، دکتر مهدوی خواه(رئیس اداره قرآن و عترت اموزش و پرورش خراسان رضوی) به همراه مهندس حوائجی(مسئول اتحادیه استان) از نمایشگاه مدرسه انقلاب انجمن اسلامی آموزشگاه دخترانه شهدای نیروی انتظامی منطقه تبادکان بازدید نمودند.
موضوعاتی نظیر دیروز، امروز و فردای ما ، هیأت انصار المهدی(عج) با محوریت مباحث مهدویت، شهدای مدافع حرم و دست آوزدهای علمی و نظامی انقلاب اسلامی، از اهم مباحث مطرح در این نمایشگاه می باشد.
در پایان این بازدید، به رسم یادبود، از مسئول انجمن اسلامی آموزشگاه به نمایندگی از تمامی دانش آموزانی که در در برپایی این نمایشگاه مشارکت داشتند، توسط مسئول اتحادیه استان تقدیر شد.

۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۲۷۰۷ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۲۷۱۸۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۲۷۴۵۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۲۸۰۸ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۲۸۳۱۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۲۹۵۳ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۲۹۵۸ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۳۰۱۷ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۳۰۲۷ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۳۰۵۱ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۳۱۳۷ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۳۱۵۲ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۳۲۱۷ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۳۳۰۲ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۳۳۴۰ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۳۴۱۸ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۳۴۴۸ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۳۴۵۵ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۳۵۴۵ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۳۶۰۴ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۳۸۱۶ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۳۸۲۱ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۳۹۰۷ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۳۹۰۹ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۳۹۱۳ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۳۹۳۹ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۳۹۴۶ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۴۰۲۰ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۴۱۱۱ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۴۱۲۴ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۴۱۳۷ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۴۲۰۸ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۴۲۱۶ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۴۳۰۸ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۴۳۱۱ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۴۳۳۸ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۴۳۴۷ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۴۴۰۹ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۴۵۲۸ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۴۵۴۱ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۴۵۴۶ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۴۵۵۱ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۴۶۲۵ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۴۶۵۲ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۴۶۵۵ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۴۶۵۶ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۴۷۱۴ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۴۹۴۳ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۵۲۴۳ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۵۳۱۵ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۵۳۳۳ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۵۳۳۴ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۵۳۴۵ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۵۳۵۹ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۵۴۰۷ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۵۴۵۳ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۵۵۰۷ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۵۵۵۷ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۵۶۴۸ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۰۵۷۰۳۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۱۰۱۱۲ ۲۰۱۹۰۲۰۷_۱۱۰۱۴۸

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای