به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، حجت الاسلام و المسلمین گنابادی نژاد (ریاست محترم سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی) به همراه مهندس حوائجی(مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی)و خانم خورسندی(معاون خواهران اتحادیه مشهد) از نمایشگاه مدرسه انقلاب انجمن اسلامی آموزشگاه دخترانه آزرم ناحیه ۱ مشهد بازدید نمودند.
در پایان این برنامه، هدیه ای به رسم یادبود به مسئول انجمن اسلامی به نمایندگی از اعضای انجمن اسلامی مدرسه، اهداء گردیده و از زحمات ایشان تقدیر شد.

photo_2018-02-09_08-35-09


photo_2018-02-09_08-35-20photo_2018-02-09_08-35-12
photo_2018-02-09_08-35-23
photo_2018-02-09_08-35-29
photo_2018-02-09_08-35-33photo_2018-02-09_08-35-17 photo_2018-02-09_08-35-36 photo_2018-02-09_08-35-38 photo_2018-02-09_08-35-41 photo_2018-02-09_08-35-44photo_2018-02-09_08-34-51photo_2018-02-09_08-35-15photo_2018-02-09_08-35-26

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای