به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان تربت حیدریه، آقای هادی احدی (مدیر دفتر برنامه ریزی و ارزیابی دفتر مرکزی اتحادیه کشور) به همراه جمعی از مسئولین اتحادیه انجمن های اسلامی استان خراسان رضوی با حضور در تربت حیدریه، از نمایشگاه های مدرسه انقلاب انجمن های اسلامی این شهرستان بازدید نمود.
در این برنامه چند ساعته، از فعالیت های انجمن های اسلامی در دهه مبارک فجر و همچنین نمایشگاه های مدرسه انقلاب دبیرستان های پسرانه شاهد رازی و نمنه امام حسین(ع) و دخترانه شاهد ریحانه و نمونه محمودیه ۹ توسط مدیر دفتر برنامه ریزی و ارزیابی دفتر مرکزی بازدید بعمل آمد.

image_2019_2_6-15_13_10_960_OFQimage_2019_2_6-15_13_12_523_6lz image_2019_2_6-15_13_12_877_4Ws image_2019_2_6-15_13_13_223_zKl image_2019_2_6-15_13_13_528_mO0 image_2019_2_6-15_13_14_436_4qK image_2019_2_6-15_13_14_666_poH image_2019_2_6-15_13_14_952_cbN image_2019_2_6-15_13_15_673_I3Z image_2019_2_6-15_13_16_2_SgG

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای