۱۱
فروردین

بازدید مدیر مجتمع سنگان از اتحادیه شهرستان خواف

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان خواف، بازدید دکتر هاشم پور مدیر مجتمع معدنی سنگ آهن سنگان از  اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان خواف انجام شد که در طی این بازدید، دکتر هاشم پور مولف ۱۲ جلد کتاب به عضویت افتخاری اتحادیه انجمن های اسلامی شهرستان خواف درآمدند و لوح سپاس  بابت همکاری در برنامه های اتحادیه انجمن های اسلامی شهرستان به ایشان اهدا شد.

photo_2018-03-12_12-34-59 photo_2018-03-12_12-35-21 photo_2018-03-12_12-35-46 photo_2018-03-12_12-34-40

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای