به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، مهندس حوائجی (مسئول اتحادیه استان) با حضور در شهرستان بجستان از نمایشگاه های مدرسه انقلاب انجمن های اسلامی مدارس این شهرستان بازدید نمود.

image_2019_2_10-10_21_3_987_P4C image_2019_2_10-10_21_6_784_ZA3 image_2019_2_10-10_21_9_7_HCS image_2019_2_10-10_21_11_371_RlT image_2019_2_10-10_21_13_547_Rpq image_2019_2_10-10_21_15_792_wcT image_2019_2_10-10_21_18_231_P6S image_2019_2_10-10_21_20_355_ppx image_2019_2_10-10_21_22_497_hgj

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای