به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان قوچان، به مناسبت شروع به کار ستادهای استقبال از مهر انجمنها، دکترشریعت نژاد (مسئول اتحادیه شهرستان قوچان) به همراه آقای درودی(معاون توسعه شبکه اتحادیه استان خراسان رضوی) با حضور در شهرستان قوچان از فعالیت های ستاد استقبال از مهر انجمن های اسلامی مدارس پسرانه شریعتی و مدارس دخترانه صدرا، فاطمیه و غدیر تمری بازدید نمودند.

image_2018_9_24-22_59_6_964_q0w image_2018_9_24-22_59_10_982_rA9 image_2018_9_24-22_59_14_670_TXV


image_2018_9_24-22_59_17_119_X8V
image_2018_9_24-22_59_19_460_E0U image_2018_9_24-22_59_22_307_Ca5 image_2018_9_24-22_59_25_90_wyx image_2018_9_24-22_59_27_538_Pad image_2018_9_24-22_59_30_37_grY image_2018_9_24-22_59_32_365_GsK image_2018_9_24-22_59_35_113_HMU image_2018_9_24-22_59_40_508_9q2 image_2018_9_24-22_59_43_719_Yvh image_2018_9_24-22_59_50_576_sWa image_2018_9_24-22_59_53_698_2l9 image_2018_9_24-22_59_55_257_UyK image_2018_9_24-22_59_57_414_nBd image_2018_9_24-23_0_14_102_wme image_2018_9_24-23_0_19_930_Yyg

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای