به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان زبرخان، به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و شروع به کار ستادهای استقبال از مهر مدارس، آقای درودی (معاونت توسعه شبکه اتحادیه استان خراسان رضوی) با حضور در منطقه زبرخان، از فعالیت های انجمن اسلامی آموزشگاه دخترانه حضرت معصومه(س) شهر قدمگاه بازدید نمود.

image_2018_9_24-22_0_46_717_2Dp image_2018_9_24-22_0_43_718_53I image_2018_9_24-22_0_41_64_zZO image_2018_9_24-22_0_37_785_kiF image_2018_9_24-22_0_35_68_El8

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای