۱۲
دی

بازدید معاونین اتحادیه استان از اتحادیه مناطق سرولایت و زبرخان

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی،  معاونت پشتیبانی اتحادیه استان به همراه معاون برنامه ریزی و توسعه شبکه برادران، با هدف اطلاع از چگونگی فعالیت های  اتحادیه شهرستانها در روز سه شنبه ۵ دیماه ۱۳۹۶ از مناطق سرولایت و زبرخان بازدید نمودند.
از برنامه های انجام شده در این سفر یکروزه می توان به دیدار و رایزنی با جناب آقای تاراش رییس آموزش و پرورش زبرخان، برگزاری جلساتی با منتخبین فارغ التحصیل انجمن های اسلامی و نیز جلسه آموphoto_2017-12-29_15-08-08 photo_2017-12-29_15-08-15 photo_2017-12-29_15-08-22 photo_2017-12-29_15-08-27 photo_2017-12-29_15-08-32 photo_2017-12-29_15-08-36 photo_2017-12-29_15-08-41 photo_2017-12-29_15-08-46 photo_2017-12-29_15-08-51 photo_2017-12-29_15-09-02 photo_2017-12-29_15-09-36 photo_2017-12-29_15-09-40 photo_2017-12-29_15-09-44 photo_2017-12-29_15-09-47 photo_2017-12-29_15-09-50 photo_2017-12-29_15-09-56 photo_2017-12-29_15-07-49زشی مسئولین انجمن های اسلامی، اشاره نمود.

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای