۲۲
مهر

بازدید معاون توسعه شبکه اتحادیه استان از فعالیت های اتحادیه گلبهار

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گلبهار، قرارگاه برادران اتحادیه گلبهار با موضوع بررسی فعالیت های ستادهای استقبال از مهر مدارس و برنامه ریزی برنامه های هفته پایانی مهرماه در روز پنجشنبه ۱۹ مهرماه ۱۳۹۷ در محل نمازخانه اداره آموزش و پرورش گلبهار با حضور آقای درودی (معاون توسعه شبکه اتحادیه استان) برگزار گردید.
در این جلسه قرارگاهی آقای پیوندی برنامه های فصل پاییز اتحادیه را تبیین نمود و هر یک از مسئولین انجمن های اسلامی حاضر در جلسه، گزارشی از برنامه های ستادهای استقبال از مهر و میزان جذب نیرو را بیان نمودند.
در ادامه  بازدید معاونت توسعه شبکه اتحادیه خراسان رضوی از اتحادیه گلبهار، جلسه ای با حضور ریاست و معاونت پرورشی اداره آموزش و پرورش گلبهار و ایشان برگزار گردید که در آن گزارشی میدانی از برنامه های انجمن ها و مطالبات دانش آموزان انجمنی توسط نماینده ایشان بیان شد.
در این جلسه آقای خمر(مدیریت اداره آموزش و پرورش منطقه گلبهار) ضمن تقدیر از فعالیت های انجام گرفته اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان این منطقه، رهنمودهایی برای استحکام هرچه بیشتر فعالیت تشکل های دانش آموزی ارائه نمود.

image_2018_10_15-13_11_35_484_PURimage_2018_10_15-13_11_40_515_vsD

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای