به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، دکتر خدابنده (معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی) به همراه مهندس حوائجی(مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی) از نمایشگاه مدرسه انقلاب انجمن های اسلامی آموزشگاه های  پسرانه محمودیه ۶ ناحیه ۲ مشهد و دخترانه شاهد خاندان قفلی ناحیه ۷ مشهد بازدید نمودند.
در پایان این برنامه، هدایایی به رسم یادبود به مسئول انجمن اسلامی به نمایندگی از اعضای انجمن اسلامی مدرسه، اهداء گردیده و از زحمات ایشان تقدیر شد.

photo_2018-02-11_15-41-29 photo_2018-02-11_15-41-39
photo_2018-02-11_15-41-48
photo_2018-02-11_15-41-50 photo_2018-02-11_15-41-53 photo_2018-02-11_15-41-56 photo_2018-02-11_15-42-00

photo_2018-02-11_15-42-07

photo_2018-02-11_15-42-30
photo_2018-02-11_15-42-37 photo_2018-02-11_15-42-39

photo_2018-02-11_15-42-56
photo_2018-02-11_15-43-02
photo_2018-02-11_15-43-14
photo_2018-02-11_15-43-16 photo_2018-02-11_15-43-19
photo_2018-02-11_15-43-29

photo_2018-02-11_15-43-38
photo_2018-02-11_15-43-41 photo_2018-02-11_15-44-00 photo_2018-02-11_15-44-16

photo_2018-02-11_15-44-32
photo_2018-02-11_15-44-34
photo_2018-02-11_15-45-01

photo_2018-02-11_15-45-28
photo_2018-02-11_15-45-33 photo_2018-02-11_15-45-40 photo_2018-02-11_15-45-46 photo_2018-02-11_15-46-14
photo_2018-02-11_15-51-59
بطض

photo_2018-02-11_15-52-26
photo_2018-02-11_15-52-31photo_2018-02-11_15-52-45photo_2018-02-11_15-52-47photo_2018-02-11_15-53-12photo_2018-02-11_15-53-14photo_2018-02-11_15-53-48photo_2018-02-11_15-54-02photo_2018-02-11_15-54-09photo_2018-02-11_15-54-23photo_2018-02-11_15-54-39
photo_2018-02-11_15-54-41photo_2018-02-11_15-54-45
photo_2018-02-11_15-54-58

photo_2018-02-11_15-55-04
photo_2018-02-11_15-55-08
photo_2018-02-11_15-55-13


photo_2018-02-11_15-55-28


photo_2018-02-11_15-55-49


photo_2018-02-11_15-55-59
photo_2018-02-11_15-56-01
photo_2018-02-11_15-56-09
photo_2018-02-11_15-56-15photo_2018-02-11_15-56-26
photo_2018-02-11_15-56-44
photo_2018-02-11_15-56-54photo_2018-02-11_15-57-03

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای