به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، جلسه شورای معاونین اتحادیه استان با حضور مدیر برنامه ریزی و ارزیابی دفتر مرکزی اتحادیه کشور در محل قرارگاه شهید مهدوی (دفتر مسئول استان) برگزار گردید.
اعضای شرکت کننده در این جلسه با بیان مشکلات سامانه عقیق، پیشنهادات خود را جهت ارتقاء این سامانه و همچنین رفع نواقص موجود در حضور آقای احدی(مدیر برنامه ریزی و ارزیابی اتحادیه کشور) مطرح نموده و مورد بحث و گفتگو قرار دادند.
شایان ذکر است، مدیریت فناوری و اطلاعات دفتر مرکزی نیز در این جلسه حضور داشت.

۲۰۱۹۰۲۰۴_۱۵۱۷۳۹ ۲۰۱۹۰۲۰۴_۱۵۱۸۲۰ ۲۰۱۹۰۲۰۴_۱۵۱۸۳۱ ۲۰۱۹۰۲۰۴_۱۵۱۹۱۲۲۰۱۹۰۲۰۴_۱۵۲۰۱۷۲۰۱۹۰۲۰۴_۱۵۲۰۵۳۲۰۱۹۰۲۰۴_۱۵۲۴۰۷۲۰۱۹۰۲۰۴_۱۵۲۴۱۸۲۰۱۹۰۲۰۴_۱۵۲۴۴۷ ۲۰۱۹۰۲۰۴_۱۵۲۵۰۶

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای