۸
اسفند

بررسی موضوع «خادمیاران نوجوان» در شورای معاونین اتحادیه استان

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، جلسه شورای معاونین اتحادیه استان با حضور سرکارخانم بهشتی و آقایان رحمت زاده و خداوردی (از مسئولین بنیاد فرهنگی رضوی و از متولیان بحث خادمیاری در آستان قدس رضوی) در محل قرارگاه شهید مهدوی (دفتر اتحادیه استان) در روز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷ برگزار گردید.
در این جلسه اعضای شرکت کننده در خصوص طرح خادمیاران رضوی و چگونگی اجرای آن به بحث و گفتگو پرداخته و پیشنهادات خود را ارائه نمودند.

۲۰۱۹۰۲۱۸_۱۴۵۴۵۴ ۲۰۱۹۰۲۱۸_۱۴۵۵۲۶ ۲۰۱۹۰۲۱۸_۱۴۵۵۵۱۲۰۱۹۰۲۱۸_۱۴۵۶۳۸ ۲۰۱۹۰۲۱۸_۱۴۵۶۵۶

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای