۲۱
شهریور

برگزاری جلسه هیئت مدیره و بازدید دبیرکل اتحادیه از «اردوگاه اردوبهشت»

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، جلسه هیئت مدیره مرکز فرهنگی، آموزشی، اردویی اردوبهشت با حضور اعضا در روز سه شنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۷ در محل اردوگاه برگزار شد.
در این جلسه که با حضور آقایان تاریخی(دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و رئیس هیئت مدیره )، مهندس حسین زاده ملکی(ریاست شورای مرکزی و عضو هیئت مدیره)، حجت الاسلام والمسلمین جلالی(مدیرمرکز فرهنگی- تبلیغی آینده سازان قم و عضو هیئت مدیره)، زین العابدین(معاون برادران و نماینده شورای معاونان دفتر مرکزی در هیئت مدیره)، صالحی(مدیرعامل)، مهندس حوائجی( مسئول اتحادیه خراسان رضوی و عضو هیئت مدیره)، هروی (بازرس هیئت مدیره) و جعفری (کارشناس اردویی هیئت مدیره) تشکیل گردید؛ درخصوص آینده اجرایی اردوگاه اردوبهشت مباحثی مطرح و تصمیماتی اتخاذ شد.
در ادامه این جلسه بازدیدی از قسمت های مختلف اردوگاه صورت گرفت.

image_2018_9_11-20_56_44_801_EdJimage_2018_9_11-20_56_46_711_2fKimage_2018_9_11-20_56_41_12_lbXimage_2018_9_11-20_56_12_120_v3Q

image_2018_9_11-20_56_18_73_zaE

image_2018_9_11-20_56_22_853_92I
image_2018_9_11-20_56_25_57_tsJ


image_2018_9_11-20_56_35_5_EWn
image_2018_9_11-20_56_38_67_Fzy

 

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای