۲۱
تیر

برگزاری «دومین نشست تابستانه» با حضور انجمنی های نیشابور

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان  نیشابور، دنبلان نشست تابستانی اتحادیه نیشابور در بخش خواهران در روز پنجشنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۷ برگزار گردید.
کارگاه داستان نویسی با حضور استاد کازرانی (نویسنده)، آموزش و تهیه دسر  با حضور سرکار خانم دیانی و آموزش احکام از برنامه های انجام شده در این نشست می باشد.

image_2018_7_7-22_11_59_725_N3G image_2018_7_7-22_12_2_495_fI0 image_2018_7_7-22_12_5_183_Kva
image_2018_7_7-22_12_11_231_Ke2
image_2018_7_7-22_12_12_716_6nD image_2018_7_7-22_12_14_263_C27image_2018_7_7-22_12_7_216_1n8

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای