۱۲
فروردین

برگزاری «دومین کارگاه تشکیلاتی تربیتی» با حضور انجمنی های شهرستان کلات

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان کلات، دومین کارگاه تشکیلاتی-تربیتی ویژه مسئولین انجمن های اسلامی مدارس کلات نادر با حضور آقای درودی (معاون اتحادیه استان ) برگزار شد.
در این کارگاه تعریف تشکل انجمن اسلامی در مدرسه، بررسی تفاوت های بین انجمن اسلامی و سایر تشکل های فعال دیگر در مدرسه، بحث و تبادل نظر در رابطه با چگونگی کار و فعالیت در انجمن اسلامی با دانش آموزان ، روش جذب نیرو، روش عضوگیری نیروهای زبده از میان دانش آموزان و ارائه مجلات ومحتوا و کارت شناسایی و آموزش چارت نویسی و توضیح سمت ها صورت گرفت.

HUw4BXPBR1hdXbwsFgx5LQORC VI52Xk2zf38Hsdm90hqROBytm

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای