۱۴
تیر

برگزاری قرارگاه برادران اتحادیه کاشمر با موضوع «فعالیت های تابستانه»

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان کاشمر، قرارگاه دانش آموزی ویژه مسئولین انجمن های اسلامی مدارس کاشمر در روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۷ با حضور جناب آقای شهابیان مسئول محترم اتحادیه کاشمر در محل ساختمان اتحادیه این شهرستان برگزار گردید.
در این جلسه جهت فعالیت های تابستانی بحث و گفتگو گردیده و نظرات اعضا بررسی گردید.

image_2018_07_04-21_25_21_811_ZzK

 

 

 

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای