۱۹
اسفند

برگزاری قرارگاه محوری اتحادیه گناباد

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان شهرستان گناباد، جلسه قرارگاه محوری با موضوع برگزاری مسابقه ی تولد دیگر با حضور جناب آقای قنبری مسئول محترم اتحادیه شهرستان در محل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گناباد برگزار شد.  این مسابقه با هدف نقد دین در زندگی و پاسخگویی به شبهات دینی در حوزه اعتقادی با همکاری انجمن های اسلامی مدارس برگزار می گردد زمان ثبت نام تا بیستم اسفند و زمان برگزاری  مسابقه در فروردین ماه خواهد بود

photo_2018-03-01_02-47-44 photo_2018-03-01_02-47-45 photo_2018-03-01_02-47-45 (2)

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای