به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان کلات، قرارگاه مرکزی مسئولین انجمنهای اسلامی مدارس پسرانه شهرستان کلات با هدف انسجام فعالیت های انجمن ها و هماهنگی برنامه های انجمن در ماه های آینده با حضور آقای زحمتکش (مسئول اتحادیه شهرستان و معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش کلات) برگزار گردید.
در این جلسه قرارگاهی بعد از مرور مباحث معرفتی و تشکیلاتی، احکام مسئولین انجمن های اسلامی مدارس بعد از قرائت متن حکم به آنها تحویل داده شد.
در خاتمه نیز اقلام مورد نیاز انجمن ها در اختیار آنها قرار گرفت.

image_2018_10_15-13_28_52_484_hPj image_2018_10_15-13_28_34_468_YvE
image_2018_10_15-13_28_40_531_3SK
image_2018_10_15-13_28_42_703_45i

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای