به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان نیشابور، قرارگاه مرکزی خواهران شهرستان نیشابور با موضوع  محوری « بررسی آسیب های ارتباط با نامحرم » در روز پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ در محل اتحادیه برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور سرکار خانم دیانی (مربی تربیتی) برگزار گردید، درستی یا نادرستی ارتباط با نامحرم ، میزان ارتباط و آسیب های ارتباط نادرست بررسی شد.

image_2018_11_18-23_11_8_829_fEiimage_2018_11_18-23_11_3_987_MXw image_2018_11_18-23_11_6_6_p1F

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای