۲۱
بهمن

برگزاری قرارگاه مرکزی خواهران کاشمر با موضوع : «راهپیمایی ۲۲ بهمن»

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان کاشمر، قرارگاه مرکزی خواهران با حضور آقای شهابیان(معاونت محترم پرورشی اداره آموزش و پرورش شهرستان) با موضوع برنامه های پیشنهادی جهت حضور پرشور دانش آموزان در راهپیمایی ۲۲ بهمن در محل اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشمر برگزار گردید.
در این جلسه مطالبی درخصوص چگونگی اجرای برنامه های راهپیمایی ۲۲ بهمن و شرکت پرشور و شعور دانش آموزان در این برنامه انقلابی، نکاتی مطرح گردیده و بحث و گفتگو شد.

photo_2018-02-11_11-25-29 photo_2018-02-11_11-25-31 photo_2018-02-11_11-25-34 photo_2018-02-11_11-25-37 photo_2018-02-11_11-25-40

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای