به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان گناباد، قرارگاه مرکزی خواهران اتحادیه گناباد با حضور مسئولین انجمن های اسلامی مدارس و خانم ها آخوندی (مسئول واحد خواهران) و باصری (مربی تشکیلاتِی) برگزار گردید.
در این برنامه توضیحات لازم در خصوص فعالیت های سال جاری انجمن های اسلامی در مدارس ارائه گردیده و در خصوص برنامه ریزی جهت برگزاری باشکوه یوم الله سیزده آبان بحث و تبادل نظر شده و تصمیماتی اتخاذ گردید.

image_2018_10_17-10_5_6_218_lkG image_2018_10_17-10_5_8_484_s1v image_2018_10_17-10_5_10_515_R2m

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای