به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان فریمان، قرارگاه مرکزی شهید دیالمه با حضور مسئولین انجمن های اسلامی مدارس، مربیان و مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان فریمان برگزار گردید.
در این جلسه که باموضوع ویژه برنامه های هفته دانش آموز برگزار گردید، پیرامون برنامه های ابتکاری در مدارس یحث و گفتگو شده و همچنین برنامه های شهری اتحادیه فریمان معرفی گردید.

image_2018_10_18-13_0_50_234_C24 image_2018_10_18-13_0_53_468_0xW

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای