۱۸
دی

برگزاری مراسم معارفه مسئول اتحادیه جدید التأسیس زبرخان

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، مراسم معارفه مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان منطقه زبرخان با حضور مسئولین آموزش و پرورش شهرستان و مدیران و معاونین اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان در محل دفتر جناب آقای تاراش، مدیریت محترم آموزش و پرورش زبرخان برگزار گردید.
در این جلسه جناب آقای جواد درودی به عنوان مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان این منطقه معرفی شد.

photo_2018-01-07_12-52-17

photo_2018-01-07_12-52-50
photo_2018-01-07_12-52-53 photo_2018-01-07_12-52-56
photo_2018-01-07_12-53-03photo_2018-01-07_12-52-47photo_2018-01-07_12-52-42

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای