۱۳
آذر

برگزاری نشست آموزشی- تشکیلاتی طلایه داران۲ شهرستان گناباد

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان گناباد، نشست آموزشی- تشکیلاتی طلایه داران۲ شهرستان گناباد در تاریخ پنجشنبه ۸ آذرماه ۱۳۹۷ در محل اتحادیه این شهرستان برگزار گردید.
در این برنامه نصف روزه اعضای هیات مرکزی انجمن های اسلامی این شهرستان مباحثی مانند ماموریت های انجمن اسلامی مدرسه، شرح وظایف واحدها، آشنایی با مهارت های مدیریت جلسه و هیات مرکزی مدرسه، مهارت تبلیغات ارزان و پارتیزانی و …. را مرور نمودند.
در این جلسات کارگاهی در بخش برادران معاون آقایان هروی(معاونت پشتیبانی اتحادیه استان) و درودی (معاون توسعه شبکه اتحادیه استان) و در بخش خواهران خانمها آفتابی(معاون خواهران اتحادیه استان) و رضازاده ( مربی اتحادیه شهرستان) به عنوان مربی همراه دانش آموزان بودند.
شایان ذکر است، آقای دکتر محمدپور( مدیر آموزش و پرورش گناباد) نیز با حضور در جمع اعضای انجمن های اسلامی، ضمن عرض خداقوت، بر نقش آفرینی اعضای انجمن در مدارس تاکید نمود.
در پایان این برنامه، مسئول اتحادیه گناباد به همراه معاونین اتحادیه استان از موزه مردم شناسی و قنات قصبه گناباد که ثبت جهانی شده است، دیدن کردند.

image_2018_11_30-22_33_12_797_OdD
image_2018_11_30-22_33_16_203_QeC image_2018_11_30-22_33_16_485_zc9 image_2018_11_30-22_33_16_844_Qgy image_2018_11_30-22_33_17_125_Rcb image_2018_11_30-22_33_17_391_ZNX image_2018_11_30-22_33_17_625_Ho6image_2018_11_30-22_33_11_406_MYc

image_2018_11_30-22_33_12_110_3Wh

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای