۵
اسفند

برگزاری نخستین نشست هم اندیشی بررسی راهکارهای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، نشست هم اندیشی بررسی راهکارهای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب در مشهد مقدس با حضور فعالین فرهنگی و مسئولین شهری و استانی ودر محل تالار روزنامه قدس برگزار گردید.
در این مراسم که با سخنرانی شهردار مشهد، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، امام جمعه تربت جام، مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی و تعدادی دیگر از صاحب نظران فرهنگی استان برگزار شد  مهندس حوائجی(مسئول اتحادیه استان) با اشاره به وجود یک اعتمادی تاریخی به جوانان در اندیشه و سیره عملی رهبر انقلاب از ابتدای شکل گیری نظام جمهوری اسلامی تا امروز، به تبیین نقش جوان در تحقق گام دوم انقلاب پرداخت.

مسئول اتحادیه استان روح اصلی این بیانیه را در دو حوزه واقع بینی درخصوص نقاط قوت و ضعف انقلاب و همچنین امید به آینده ایران دانست و گفت: رهبر انقلاب در این بیانیه، مسئولیتِ مسئولیت پذیری را به دوش خود جوانان گذاشته و مفهوم آتش به اختیاری در کار فرهنگی تمیز و خودجوش را به مسئولیتهای اجتماعی خودجوش تسری دادند.

وی افزود: از آنجا که دال مرکزی بیانیه گام دوم، اعتقاد رهبری به حرکت های پائین به بالاست، باید هر جوان ایرانی و هر فرد دغدغه مند، نقش و نسبت خودش و گروه و تشکلش را برای تحقق تمدن نوین اسلامی و آمادگی ظهور مشخص نموده و به طور دقیق، در قبال توصیه هایی که رهبری برای رسیدن به این دو ماموریت در قالب هفت سرفصل ارائه فرموده اند، ماموریت یابی کند.

مسئول اتحادیه استان با تاکید بر مدل سازی های فردی و جمعی نسبت به کلیدوازه های رهبری، از فعالین فرهنگی درخواست کرد که به جای تمرکز روی موضوعات، پرداخت اصلی شان را روی اقدامات در این زمینه متمرکز نمایند.

897889_aliabdollahi-2- 897890_aliabdollahi-5- 897891_aliabdollahi-3- 897892_aliabdollahi-7- 897893_aliabdollahi-9- 897894_aliabdollahi-1- 897895_aliabdollahi-10- 897896_aliabdollahi-8-897902_aliabdollahi-15- 897903_aliabdollahi-17-897905_aliabdollahi-21- 897907_aliabdollahi-20- 897908_aliabdollahi-22- 897909_aliabdollahi-23-897911_aliabdollahi-27-897913_aliabdollahi-26- 897914_aliabdollahi-28-

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای