به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، همایش ارتباط با والدین در دوره تابستانه «ترنج» باحضور جمعی از والدین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول مدارس مشهد در روز جمعه ۳۰ تیرماه ۱۳۹۶ با حضور و سخنرانی جناب آقای دکتر عمویی (عضو هیئت علمی دانشگاه) با موضوع : تربیت فرزند در محل سالن همایش روزنامه قدس برگزار گردید.
در ادامه جناب آقای حجت صالحی (قائم مقام اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان ) به معرفی تشکیلات پرداخته و همچنین سرکار خانم خورسندی ( معاونت خواهران اتحادیه مشهد) نکاتی را پیرامون طرح تابستانه ترنج مطرح نمود.


photo_2017-07-23_08-23-07
photo_2017-07-23_08-22-57
photo_2017-07-23_08-22-51

photo_2017-07-23_08-22-45
photo_2017-07-23_08-22-47 photo_2017-07-23_08-22-38 photo_2017-07-23_08-22-35 photo_2017-07-23_08-22-32 photo_2017-07-23_08-22-24 photo_2017-07-23_08-22-27 photo_2017-07-23_08-22-30 photo_2017-07-23_08-22-21 photo_2017-07-23_08-22-18 photo_2017-07-23_08-22-15
photo_2017-07-23_08-22-09
photo_2017-07-23_08-22-12
photo_2017-07-23_08-22-01

photo_2017-07-23_08-22-53photo_2017-07-23_08-22-41

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای