۱۲
دی

تصویب ترکیب هیأت مدیره اردوگاه اردوبهشت در جلسه شورای مرکزی اتحادیه

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان کشور، ترکیب جدید هیأت مدیره مرکز فرهنگی، آموزشی، اردویی اردوبهشت در جلسه ۶۹۳ شورای مرکزی، در روز چهارشنبه بیست و دوم آذر بررسی و تصویب شد .

پس از نکات پیش از دستور اعضای شورا ، وضعیت اردوگاه اردوبهشت بررسی شد و ترکیب پیشنهادی مرکز فرهنگی، آموزشی اردویی اردوبهشت به تعداد ۷ نفر به شرح ذیل به تصویب رسید :
دبیرکل اتحادیه به عنوان رییس هیأت مدیره، یک نفر نماینده شورای مرکزی به انتخاب شورا، مدیرمرکز فرهنگی – تبلیغی آینده سازان، مسئول اتحادیه استان خراسان رضوی، یک نفر نماینده شورای معاونین دفترمرکزی، یک نفر کارشناس فعالیتهای اردویی – اردوگاهی به انتخاب دبیرکل اتحادیه و مدیرعامل مرکز اردوبهشت به انتخاب هیئت مدیره انتخاب شدند.
لازم به ذکز است در پایان مقرر شد جهت رفع مشکلات و مسأله ها و پیرو پیشنهادات اعضای شورای مرکزی در بهره مندی هرچه بیشتر و بهتر از این مرکز فرهنگی، آموزشی، اردویی توسط اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان سراسر کشور، آیین نامه ای توسط نظام اجرا تهیه و به شورای مرکزی ارائه گردد.

photo_2017-12-13_11-59-16 photo_2017-12-13_11-59-51

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای