۱۶
تیر

تقدیر از دانش آموزان فعال انجمنی منطقه سرولایت

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان سرولایت، در مراسمی از دانش آموزان فعال در تشکل انجمن اسلامی منطقه سرولایت و نفرات تیم اول در  مسابقه والیبال که به همت دانش آموزان انجمنی برگزار گردیده بود و نیز دانش آموزان ممتاز در مسابقات قرآن و عترت توسط مسئولین آموزش و پرورش تقدیر گردید.

8dL8FsdTe9iQX13basCLnW9wb (2) wxEVSSEtFKZx86zQItjN5K6Ie

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای