ثبت نام اینترنتی دوره آموزشی-تفریحی «آوینی ۹۶»

آوینی2

جهت ثبت نام در دوره آموزشی-تفریحی آوینی ۹۶، فرم ذیل را تکمیل نمایید:

نام: (الزامی)

نام خانوادگي: (الزامی)

تاريخ تولد:

پايه تحصيلي حال حاضر: (الزامی)

نام آموزشگاهي كه در آن تحصيل مي كنيد:

ناحيه

تلفن منزل: (الزامی)

تلفن همراه: (الزامی)

آدرس دقيق پستي:

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای