۲۴
فروردین

جمعی از انجمنی های جلگه رخ به افتخار خادمیاری حضرت رضا(ع) مفتخر گردیدند

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان جلگه رخ، جمعی از اعضای انجمن های اسلامی این شهرستان همزمان با همسنگران خود در سراسر کشور با شرکت در اردوی بزرگ کشوری « خادمیاران نوجوان» که در مشهد مقدس برگزار گردید؛ به خادمیاری حضرت رضا(ع) مفتخر گردیدند.
شایان ذکر است مراسم استقبال این عزیزان با حضور ریاست و پرسنل اداره آموزش و پرورش و مسئولین اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان منطقه جلگه رخ برگزار گردید.

 photo_2018-04-06_09-39-10 photo_2018-04-06_09-39-39

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای