۱۶
مرداد

حضور انجمنی های نیشابور در مجموعه ورزشی در ایام تابستان

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دتانش آموزان شهرستان نیشابور، جمعی از اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان نیشابور با حضور در مجموعه ورزشی، ورزش های تنیس خاکی و والیبال ساحلی آزاد را تجربه نمودند.
در این برنامه ورزشی با حضور مربیان مجرب، انجمنی ها ضمن آموزش این بازی های مفرح و نشاط آور، با یکدیگر به رقابت پرداختند.

image_2018_7_29-21_27_3_774_Lgr image_2018_7_29-21_27_5_243_N8uimage_2018_7_29-21_27_8_87_12s image_2018_7_29-21_27_9_477_CWA image_2018_7_29-21_27_11_837_xm1 image_2018_7_29-21_27_13_399_zGY

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای