۲۴
بهمن

حضور پرشور اعضای انجمن های اسلامی مدارس مشهد در راهپیمایی ۲۲ بهمن

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، اعضای انجمن های اسلامی مدارس مشهد دوشادوش همسنگران انجمنی خود در سراسر کشور، در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت نموده و بار دیگر باآرمان های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی هم پیمان شدند.
برپایی غرفه در حاشیه راهپیمایی و برگزاری کمپین شعارنویسی مردمی از برنامه های انجام شده در روز راهپیمایی ۲۲ بهمن توسط انجمنی های شهر مشهد می باشد.

حضور دکتر منصوریان معاونت فرهنگی پرورشی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، دکتر احدیان مدیرمسئول روزنامه خراسان و مسئول اسبق اتحادیه استان ، و تعدادی از مسئولین شهری و استانی و پیشکسوتان این اتحادیه، در غرفه های اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان مشهد، از حواشی این برنامه بود.
20180211_114638 20180211_114655 photo_2018-02-13_10-52-01 photo_2018-02-13_10-52-30
photo_2018-02-13_10-52-40

photo_2018-02-13_10-57-28
photo_2018-02-14_11-17-15photo_2018-02-14_15-15-10 photo_2018-02-13_10-57-32 photo_2018-02-13_10-57-37 photo_2018-02-13_10-57-43 photo_2018-02-13_10-57-48 photo_2018-02-13_10-57-54 photo_2018-02-13_10-57-59 photo_2018-02-13_10-58-04 photo_2018-02-13_10-58-08photo_2018-02-13_10-52-37photo_2018-02-13_10-57-23
photo_2018-02-14_12-53-19
photo_2018-02-14_12-53-23photo_2018-02-14_12-53-27photo_2018-02-14_12-53-30photo_2018-02-14_12-53-33photo_2018-02-14_12-53-36photo_2018-02-14_12-53-39photo_2018-02-14_12-53-41photo_2018-02-14_12-53-44photo_2018-02-14_12-53-47photo_2018-02-14_12-53-49photo_2018-02-14_12-53-53photo_2018-02-14_12-53-55photo_2018-02-14_12-53-59photo_2018-02-14_12-54-01photo_2018-02-14_12-54-04photo_2018-02-15_08-46-08photo_2018-02-15_08-46-45photo_2018-02-15_08-46-49photo_2018-02-15_08-46-56photo_2018-02-15_08-47-05photo_2018-02-15_08-47-15
photo_2018-02-15_08-47-28
photo_2018-02-15_08-47-38photo_2018-02-15_08-47-48photo_2018-02-15_08-48-00photo_2018-02-15_08-48-10photo_2018-02-15_08-48-13photo_2018-02-15_08-48-15photo_2018-02-15_08-48-18photo_2018-02-14_12-54-07

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای