۱۳
آبان

حضور پرشور انجمنی های شهرستان گناباد در راهپیمایی ۱۳ آبان به روایت تصویر

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

image_2018_11_4-1_16_5_829_701 image_2018_11_4-1_16_12_891_qv7 image_2018_11_4-1_16_15_750_Sga image_2018_11_4-1_16_18_610_rFf image_2018_11_4-1_16_21_688_nbg image_2018_11_4-1_16_25_110_kUh image_2018_11_4-1_16_27_297_YnZ image_2018_11_4-1_16_30_250_bUV image_2018_11_4-1_16_34_63_SAg

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای