۲۳
بهمن

حضور پرشور انجمنی های فریمان در راهپیمایی ۲۲ بهمن به روایت تصویر

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

photo_2018-02-13_09-30-52photo_2018-02-13_09-43-35photo_2018-02-13_09-43-38photo_2018-02-13_09-43-46photo_2018-02-13_09-43-53photo_2018-02-13_09-44-01photo_2018-02-13_09-31-28 photo_2018-02-13_09-31-15 photo_2018-02-13_09-31-22

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای