۹
مهر

حضور کادر خواهران اتحادیه مشهد در اردوی تفریحی یکروزه

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، اعضای شبکه پشتیبان و کادر خواهران اتحادیه مشهد با حضور در پارک وکیل آباد مشهد، یک روز به یادماندنی را تجربه نمودند.
برگزاری جلسه شورای سازماندهی و تحویل معرفی نامه های سرگروه ها ، پیاده روی دسته جمعی و برگزاری مسابقات ورزشی از جمله برنامه های این قرار رفاقتی مومنامه می باشد.
از حواشی این برنامه میتوان به تهیه ناهار توسط شرکت کنندگان در این اردوی یکروزه شهری اشاره نمود.

image_2018_9_21-22_34_18_218_jjdimage_2018_9_21-22_34_38_838_USV
image_2018_9_21-22_34_43_889_i9L
image_2018_9_21-22_34_46_975_yZy
image_2018_9_21-22_34_36_683_6r2
image_2018_9_21-22_34_41_264_aG1image_2018_9_21-22_34_30_386_0cDimage_2018_9_21-22_34_33_324_rKVimage_2018_9_21-22_34_21_468_z5Wimage_2018_9_21-22_34_24_531_dWi

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای